Exekucí mezi důchodci přibývá

PRAHA - Česká správa sociálního zabezpečení letos na konci června evidovala bezmála 88 tisíc důchodců, kterým z důvodu nařízené exekuce či insolvence provedla srážky z jejich důchodu.

Jejich počet se opět zvýšil, meziročně o cca 4 procenta. Nárůst srážek z důvodu nařízené exekuce nebo insolvence z dávek nemocenského pojištění je ještě strmější. Za prvních šest měsíců jich ČSSZ provedla 97 tisíc, což je o 12,5 procent více než za loňské pololetí.
Částka, kterou ČSSZ na srážkách z důchodů a nemocenských dávek za leden až červen vyplatila věřitelům dlužníků (oprávněným osobám), činila přes 1,2 mliliard korun. Jenom z důchodů to bylo 1,1 miliardy korun. Průměrná výše srážky k 30. 6. činila 2 000 korun a průměrný věk důchodce s exekucí na důchod byl 61 let. (ČSSŽ)